Organizator: Grupa MTP

Zostań Partnerem - Oferta Sponsorska

Podziel się

Zostań Partnerem wydarzenia i skorzystaj z doskonałego miejsca i czasu na promocję Twojej marki.

 

PAKIET SILVER

PAKIET GOLD

 

PAKIET PLATINIUM

 

Ekspozycja firmy na stoisku 4 m2* 

NIE

NIE

TAK

Prezentacja merytoryczna w czasie konferencji (ok 30 min)

NIE

TAK

TAK

5 biletów SILVER

NIE

NIE

TAK  

2 bilety SILVER

NIE

TAK

NIE 

Podziękowania w czasie konferencji

TAK

TAK

TAK  

Materiał VIDEO max 1,5 minuty
o nowościach na kolejny sezon

 NIE  

NIE 

TAK

Ekspozycja logo sponsora/partnera
w materiałach reklamowych**

TAK

TAK

TAK

 

* zabudowa zgodna z pakietem dostępnym w Załączniku 1 

**szczegóły przedstawia tabela poniżej 

 

Ekspozycja logotypu sponsora w materiałach reklamowych
przed konferencją oraz w czasie jej trwania
obejmuje następujące świadczenia wynikające z poszczególnych pakietów 

 

PAKIET SILVER

PAKIET GOLD

PAKIET PLATINIUM

Reklama o formacie A4 w dwóch wydaniach Lidera Biznesu Ogrodniczego (numer 1/2021)

NIE

NIE

TAK  

Artykuł merytoryczny
o formacie 1 strony A4
w jednym wydaniu Lidera Biznesu (numer 1/2021)

NIE

TAK   

TAK   

Artykuł merytoryczny
na stronie www

TAK

TAK   

TAK   

Logo na www

TAK

TAK   

TAK   

Baner na www

TAK

TAK  

TAK  

Logo w 3 mailingach

NIE NIE

TAK 

Logo na planszy zapowiadającej wydarzenie na ekranie LED na terenie MTP

NIE

NIE

TAK 

Logo na zaproszeniach online

 NIE

NIE NIE

Informacja o sponsorze  zamieszczona
w informacjach prasowych rozsyłanych do mediów branżowych

NIE

TAK

TAK

Logo na identyfikatorach dla uczestników

NIE

TAK

TAK

Logo na reklamach zamieszczanych
w prasie branżowej

TAK TAK TAK

Plansza z logotypami emitowana w czasie przerwy kawowej na sali konferencyjnej

TAK

TAK TAK

5 flag przed wejściem do pawilonu

 NIE

NIE TAK

3 flagi przed wejściem do pawilonu

  NIE

TAK NIE

Baner z logotypami przed wejściem do pawilonu

TAK

TAK TAK

Możliwość ustawienia dodatkowych konstrukcji reklamowych wyprodukowanych przez sponsora

po ustaleniach
z organizatorami 

NIE

TAK TAK